Mẹ và Bé Shop Uncategorized Vote cho cặp linh vật của Đại Việt nào

Vote cho cặp linh vật của Đại Việt nào

16 Comments

Vote cho cặp linh vật của Đại Việt nào! 🙂 Để hai con này trước quán ăn là hợp nhất.. “ở đây món gì cũng có anh ạ, từ con lân hóa dại tới con rồng hoạt hình vừa bị sốt vàng da! Hay còn gọi rồng tẩm bột chiên nguyên con! Theo lời bác Lê Nghĩa” 😀

16 thoughts on “Vote cho cặp linh vật của Đại Việt nào”

 1. Nguyễn Duy Hiếu says:
  1. Do Xuan Tung says:
 2. Trần Quang Kiên says:
  1. Do Xuan Tung says:
 3. Trần Quang Kiên says:
 4. Do Xuan Tung says:
 5. Trần Quang Kiên says:
  1. Do Xuan Tung says:
  1. Do Xuan Tung says:
 6. Nguyễn Quang Thắng says:
  1. Do Xuan Tung says:
 7. Nguyễn Quang Thắng says:
 8. Long Nguyen says:

Comments are closed.