Mẹ và Bé Shop Uncategorized Vở kịch Tía Ơi Má Dìa sẽ diễn xuất 20g tối nay tại SK Kịch Idecaf 28 Lê Thánh Tôn

Vở kịch Tía Ơi Má Dìa sẽ diễn xuất 20g tối nay tại SK Kịch Idecaf 28 Lê Thánh Tôn

3 Comments


1  
Vở kịch Tía Ơi Má Dìa sẽ diễn xuất 20g tối nay tại SK Kịch Idecaf 28 Lê Thánh Tôn, quận 1.
Bạn nào chưa xem thì nên mua vé đi xem đi nhé ! Tui còn 2 vé mà thu hong cho ai luôn nè ! Kakaka
Saigon 06/07/17

3 thoughts on “Vở kịch Tía Ơi Má Dìa sẽ diễn xuất 20g tối nay tại SK Kịch Idecaf 28 Lê Thánh Tôn”

  1. Anonymous says:
    1. Anonymous says:
    2. Anonymous says:

Comments are closed.