Mẹ và Bé Shop Uncategorized Vinmec chụp lượt mới đi nào

Vinmec chụp lượt mới đi nào

25 Comments

Vinmec chụp lượt mới đi nào.
Đấy, các ông thấy không. Chụp ảnh đắt tí nhưng dùng được lâu. Cứ ham rẻ xong vừa bị xếp chửi, vừa dùng vài bữa đã bị xấu.
Đếch nhớ tấm này bao tuổi rồi. Chỉ biết là nó sinh ra khi sau đít thằng nhíp ảnh chưa phải phường Thời Đại. Mà mới chỉ là phường ngổn ngang.
Vụ chụp này có mấy tấm bố cục hơi tệ nhưng không đến nỗi. Mà bị một em bé phán. Anh chụp bố cục như kứt. Nên em reject anh.
Mấy em chơi ảnh nửa mùa có tí quyền xét thầu ngồi phán vãi chưởng. Nhưng em đâu biết, sau đít a lúc đó là bãi thép, lùi ăn đủ. Sang trái thì về nhà bằng đường ảnh. Khách bẩu a cố hộ em để làm tư liệu.
Thế nên, giờ thấy khách có tí mùi biết chút về ảnh nhưng nghĩ mình là “Siêu Đại Nhíp Ảnh gia chiên nghịp” là mình té khẩn :)))
See Translation

25 thoughts on “Vinmec chụp lượt mới đi nào”

 1. Hiệp Võ says:
  1. Long Đăng Nguyễn says:
 2. Hiệp Võ says:
 3. Thanh Hien Ha Vu says:
  1. Long Đăng Nguyễn says:
 4. Thanh Hien Ha Vu says:
 5. Long Đăng Nguyễn says:
 6. Thanh Hien Ha Vu says:
 7. Thái Sơn says:
 8. Do Quang Huy says:
  1. Long Đăng Nguyễn says:
 9. Hiệp Võ says:
 10. Thái Sơn says:
 11. Hieu Dao Chu says:
 12. Thanh Hien Ha Vu says:
 13. Long Đăng Nguyễn says:
 14. Hieu Dao Chu says:
 15. Long Đăng Nguyễn says:
 16. Hieu Dao Chu says:
 17. Long Đăng Nguyễn says:
 18. Hieu Dao Chu says:
 19. Long Đăng Nguyễn says:
 20. Hieu Dao Chu says:

Comments are closed.