Version 2017

22 Comments

Version 2017 – Black and White! Chọn một tấm mang phong cách giản dị.
Giá trị theo đuổi 2017
1. Cầu thị (Sự học giống như chèo thuyền ngược nước, không tiến sẽ phải lùi)
2. Chuẩn mực (CHUẨN MỰC và KẾT QUẢ trong công việc của bạn nói với cả thế giới bạn là ai)
3. Chấp nhận (Trân trọng sự khác biệt)
4. Yêu thương (Yêu thương đúng cách)
5. Dẫn dắt (Tạo nên sự thay đổi)
Media: Tuấn Danh
Studio: TGM CORP
See Translation

22 thoughts on “Version 2017”

 1. Hưng Tươi says:
  1. Đỗ Việt Cường says:
 2. Hung Nuyen Phi says:
  1. Đỗ Việt Cường says:
  1. Đỗ Việt Cường says:
 3. Nguyễn Hương Ly says:
  1. Đỗ Việt Cường says:
 4. Trương Loan says:
  1. Đỗ Việt Cường says:
 5. Nguyễn Hương Ly says:
 6. Nguyễn Hương Ly says:
 7. Đỗ Việt Cường says:
 8. Nguyễn Hương Ly says:
 9. Nguyễn Kim Ngân says:
  1. Đỗ Việt Cường says:
 10. Đàm Hồng Anh says:
  1. Đỗ Việt Cường says:
  1. Đỗ Việt Cường says:
  1. Đỗ Việt Cường says:

Comments are closed.