Mẹ và Bé Shop Uncategorized Về tới Sài Gòn

Về tới Sài Gòn

23 Comments


1  
Về tới Sài Gòn, ta nói trời mát hổi hà… sốc nhiệt … hy vọng đừng bệnh
Tối nay tui ra chạy bàn nữa nè chời ơi… hẹn gặp cả nhà ở quán nhỏ ven đường nhé : ” thích bò -beefsteak 9 vị sốt ” 62 Huỳnh Thúc Kháng nhé

23 thoughts on “Về tới Sài Gòn”

 1. Anonymous says:
 2. Anonymous says:
 3. Anonymous says:
 4. Anonymous says:
 5. Anonymous says:
 6. Anonymous says:
 7. Anonymous says:
 8. Anonymous says:
 9. Anonymous says:
 10. Anonymous says:
 11. Anonymous says:
 12. Anonymous says:
 13. Anonymous says:
 14. Anonymous says:
 15. Anonymous says:
 16. Anonymous says:
 17. Anonymous says:
 18. Anonymous says:
 19. Anonymous says:
 20. Anonymous says:
 21. Anonymous says:
 22. Anonymous says:
 23. Anonymous says:

Comments are closed.