Vâng

6 Comments

Vâng, sau những ngày thức đêm phim trường, là những đêm thức cày kịch bản trả nợ.
Vâng, em sẽ cố đến tế bào mỡ cuối cùng, các chế nào đang đợi em nộp bài đừng lo lắng, đừng hoang mang, em đang cày đâyyyyy

6 thoughts on “Vâng”

Comments are closed.