Mẹ và Bé Shop Uncategorized Vẫn theo tiêu chí cũ người mới ta

Vẫn theo tiêu chí cũ người mới ta

12 Comments

Vẫn theo tiêu chí cũ người mới ta, mình thanh lý để mua đồ mới chứ để đấy không mặc cũng phí.Đồ mình hầu như mới vì mặc rất ít, có cái chỉ vừa giật tag :))
Toàn bộ là hàng auth+ đồ thiết kế size xs/s/uk6 dành cho người từ 45-50kg nhé.
Các chị em ai lấy cái nào ib để mình ship nha.

12 thoughts on “Vẫn theo tiêu chí cũ người mới ta”

  1. Thuy Thanh Tang says:
    1. Uyên Vũ says:
  2. Linh Hoang Vu says:
  3. Thanh Hoà Trần says:
    1. Uyên Vũ says:
  4. Phuong Thao says:
  5. Nguyen Hong Tra My says:
  6. Tăng Thanh Hằng says:

Comments are closed.