Mẹ và Bé Shop Uncategorized Văn chương phải là viết thật

Văn chương phải là viết thật

0 Comment

Văn chương phải là viết thật
Trước hết nó phải là viết thật, không thể có thứ văn chương viết điêu, ăn không nói quá, đặt điều dựng chuyện, bôi đen tô xanh. Văn chương kiểu viết điêu, không trước thì sau, không chóng thì chảy bị vứt tọt vào sọt rác.
Ăn thịt người của văn hóa Trung Hoa, chắc phải có thật, thì văn chương từ cổ chí kim của Trung Hoa mới viết chứ.
Văn hóa ăn thịt người thật man dợ, chả tự hào gì, nhưng là nhà văn, nghĩa vụ phải viết về sự thật ấy. Nếu nhà văn lại điêu toa, hay giấu nhẹm đi, bưng bít, chắc gì tác phẩm đó còn truyền đến ngày nay, ngoài các giá trị văn chương khác, nó còn cái giá trị thật, không phải thứ văn chương bóp méo, điêu và toa, hay văn chương liếm. Bài học cổ kim đầy.