Mẹ và Bé Shop Uncategorized Từ ngày gọng kiềng vững trãi Công Nông Binh trên toàn thế giới vô tình sụp đổ thì chúng ta lại có triết lý này để theo đuổi

Từ ngày gọng kiềng vững trãi Công Nông Binh trên toàn thế giới vô tình sụp đổ thì chúng ta lại có triết lý này để theo đuổi

2 Comments

Từ ngày gọng kiềng vững trãi Công Nông Binh trên toàn thế giới vô tình sụp đổ thì chúng ta lại có triết lý này để theo đuổi!
Trong một diễn biến khác. Hôm nay đã là tháng 3, là mùa xuân, là hoa lá cỏ… thế mà định mệnh thế nào vẫn có những thằng héo mòn chờ tinh tinh!

2 thoughts on “Từ ngày gọng kiềng vững trãi Công Nông Binh trên toàn thế giới vô tình sụp đổ thì chúng ta lại có triết lý này để theo đuổi”

  1. Viet Phung Anh says:
    1. Lê Thế Bình says:

Comments are closed.