Từ giờ

4 Comments

Từ giờ, mỗi tháng Tám phây lại nhắc post này. Mệt tim lắm. Đến nỗi từ cái lần tình cờ nghỉ dưỡng ở Vinpearl với nhau đến nay hơn 2 năm mình vẫn chưa dám gặp lại bạn Thóc. Chẳng biết bao giờ mình mới có riêng 1 bạn gọi mình là mẹ xong nghe bạn í thổ lộ lo lắng mẹ là người mẹ già nhất trong số các bà mẹ có con bằng tuổi bạn í nhỉ? (báo cáo với các mẹ độ tuổi đẹp nhất để lấy trứng cất vào tủ lạnh là trước 35 và mình còn có mấy tháng nữa là quá deadline ahuhu)

4 thoughts on “Từ giờ”

    1. Tú Bội Đào says:

Comments are closed.