Mẹ và Bé Shop Uncategorized Trung Ương giao cho TPHCM thu ngân sách năm 2017 là tương đương 350

Trung Ương giao cho TPHCM thu ngân sách năm 2017 là tương đương 350

10 Comments

Trung Ương giao cho TPHCM thu ngân sách năm 2017 là tương đương 350.000 tỷ, trong đó thành phố được giữ lại 18% ~ 63.000 tỷ.
Thế nhưng tuyến metro cần số lẻ trong đấy vẫn không có để thành phố trả nợ. Mặc dù chủ đầu tư Nhật thi công đến nay đã thấy hình thù tuyến đường thẳng đẹp tăm tắp, trụ cầu to đều trông rất khả quan.
Như vậy có vài cách:
1. Phải tăng thu ngân sách về trung ương để gián tiếp tăng ngân sách TP.
2. Giảm tỉ lệ nộp ngân sách về trung ương, trước là 77% nay là 85%.
3. Cắt giảm chi tiêu ngân sách của thành phố để có tiền trả nợ.
4. Năn nỉ nhà thầu làm miễn phí
Là một người có quan tâm, có ný nuận về kinh tế thì nên chọn cách nào?

10 thoughts on “Trung Ương giao cho TPHCM thu ngân sách năm 2017 là tương đương 350”

 1. Tú Đỗ says:
  1. Nguyễn Lê Minh Quân says:
 2. Tin Nguyen says:
 3. Nguyễn Lê Minh Quân says:
 4. Tin Nguyen says:
 5. Nguyễn Lê Minh Quân says:
 6. Tin Nguyen says:
 7. Nguyễn Lê Minh Quân says:
 8. Tin Nguyen says:
 9. Nguyễn Lê Minh Quân says:

Comments are closed.