Mẹ và Bé Shop Uncategorized “Trai Hải Phòng như vàng lên giá

“Trai Hải Phòng như vàng lên giá

0 Comment

“Trai Hải Phòng như vàng lên giá
Gái Hải Phòng như đá kim cương”
Sau đây là bài hát xẩm về Hải Phòng do nghệ sĩ Tuyết Tuyết trình bày 😀
“Hải Phòng tên thật lạ đời
Sông thì đem Lấp đồ thời đem sơn
Cửa thì Cấm,chợ thì Con
Lại thêm chợ Đổ còn buôn bán gì
Cầu thì Rào lại không đi
Lại đi Cầu Đất còn gì lạ hơn
Máy Tơ nay có còn son
Chót qua đồng Bớp liệu còn hay toi
Chùa thì Vẽ đường Thiên Lôi
Lại thêm xứ Dế một thời reng reng
Đồ Sơn trâu chọi thường niên
Thắng thua thì cũng đương nhiên vào nồi.
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới thấy không hơn đồ nhà
Đồ Sơn bằng cái lá đa
Đồ nhà bằng cái bàn là Liên Xô
Đồ Sơn là của quốc gia
Đồ nhà là của ông bà ngoại cho
Đồ nhà tuy có hơi già
Nhưng mà đồ thật không là đồ sơn!”