Mẹ và Bé Shop Uncategorized Tổng hợp ảnh ăn hỏi và cưới ông bạn vàng “ứt” :v

Tổng hợp ảnh ăn hỏi và cưới ông bạn vàng “ứt” :v

0 Comments

Tổng hợp ảnh ăn hỏi và cưới ông bạn vàng “ứt” :v
Trong vòng 24h vừa qua, về Phú Thọ, rồi lại lên Hà Nội đón dâu, rồi lại về Phú Thọ ăn tiệc chính, và rồi lại lên Hà Nội @@ Thôi mong đây là lần đầu và cũng là lần chốt ông cưới để anh em được nhờ =))))
P/S: nhờ thằng chú rể mồm thối mà kỹ năng thay lốp ô-tô đã được nâng cao lên một tầm mới
See Translation

1 thought on “Tổng hợp ảnh ăn hỏi và cưới ông bạn vàng “ứt” :v”

  1. Khải Thế Quản says:

Comments are closed.