Mẹ và Bé Shop Uncategorized Tôi:Cầm lon bò cụng

Tôi:Cầm lon bò cụng

21 Comments

Tôi:Cầm lon bò cụng..
ca sĩ: giờ này mà a còn uống chút sao ngũ…
Tôi:(vẻ mặt ngoan cố) ngũ thì ngũ liên quan gì e
Ca sĩ: mặt ngơ ngác…(biểu cảm )
…………..
2g40 mắt trợn trắng,sáng rực như sao băng!!!

21 thoughts on “Tôi:Cầm lon bò cụng”

Comments are closed.