Tối nay

26 Comments

Tối nay, mấy chị em trong công ty bắt đầu lên đường đi từ thiện. Nhớ đến cây Bồ Đề bố xin cho từ trong Đà Nẵng về. Dù có mưa gió bão táp hay hạn hán thế nào thì cây vẫn xanh tốt.
Sau hôm đó, biết con dâu thích cây Bồ Đề, bố đã xin vài cây nữa về trồng quanh nhà. Cầu mong sự bình an và đề huề như tên của cây vậy.
Hôm nay, mưa gió. Con cầu bình an sẽ đến với mấy chị em. Con tin chúng con sẽ bình an bởi sứ mệnh, mang yêu thương tới mọi miền cần yêu thương..

26 thoughts on “Tối nay”

 1. Hiên Vương says:
  1. Serena Kin says:
 2. Hang Vuong says:
  1. Serena Kin says:
 3. Nguyễn Lan Phương says:
  1. Serena Kin says:
 4. Serena Kin says:
 5. Nguyễn Lan Phương says:
  1. Nguyễn Lan Phương says:
  1. Serena Kin says:
 6. Nguyễn Lan Phương says:
 7. Serena Kin says:
 8. Nguyễn Lan Phương says:
  1. Serena Kin says:
 9. Thúy Ngoan says:
  1. Serena Kin says:
 10. Hanh Nguyen says:
  1. Serena Kin says:
 11. Nguyễn Thuỷ says:
  1. Serena Kin says:
 12. Linda Nguyen says:
  1. Serena Kin says:
 13. Phuonganh Le says:
  1. Serena Kin says:

Comments are closed.