Tổ sư

23 Comments

Tổ sư. Hết cán bộ hay sao mà vẫn cứ để mấy thằng ngáo đá ở cái Cục của nợ này nhỉ?. Toàn bọn “hết khôn dồn ra dại”!..
* Anh Đam đẹp giai mà cho em làm Cục trưởng, em hứa sẽ đưa đất nước tiến lên tầm cao mới về ca hát – nhảy múa luôn. Nếu giải tán Cục, anh cho em xin thầu cái mảng cấp phép ca sĩ – người mẫu. Em đội ơn anh!..

23 thoughts on “Tổ sư”

 1. Le Ngoc Thinh says:
  1. Mai Thanh Hải says:
 2. Ngô Quốc Hưng says:
  1. Mai Thanh Hải says:
 3. Ngô Quốc Hưng says:
 4. Mai Thanh Hải says:
 5. Nguyen Linh Phong says:
 6. Mai Thanh Hải says:
 7. Đỗ Bích Thúy says:
  1. Mai Thanh Hải says:
 8. Nguyen Anh Son says:
  1. Mai Thanh Hải says:
 9. Mai Thanh Hải says:
 10. Mai Thanh Hải says:
 11. Đỗ Bích Thúy says:
 12. Mai Thanh Hải says:
 13. Đặng Quang Tuyến says:
  1. Đặng Quang Tuyến says:
 14. Nguyễn Quang Vinh says:
  1. Mai Thanh Hải says:

Comments are closed.