Mẹ và Bé Shop Uncategorized Tiền bạc trước sau gì cũng không cánh mà bay

Tiền bạc trước sau gì cũng không cánh mà bay

9 Comments

Tiền bạc trước sau gì cũng không cánh mà bay, điều quan trọng nhất là những trải nghiệm quý giá bạn giữ lại làm vốn sống cho riêng mình, sung sướng hay cực khổ đều do chính bạn cảm nhận thôi…
Kỉ niệm những ngày làm phụ bếp tại GEM center.
See Translation

9 thoughts on “Tiền bạc trước sau gì cũng không cánh mà bay”

Comments are closed.