THỜI LUẬN

THỜI LUẬN…
Bọn khốn nạn và ngu dốt vừa ra nghị luật, muốn đưa tin, hình ảnh, bài vở, về con em mình thì phải hỏi ý kiến nó, nếu không sẽ bị xử lý hình sự. Áp dụng từ 1 tháng 6 này. Có văn bản thật, em không nói chơi, cũng chẳng bôi nhọ.
Con cháu em lớn, nó chọn theo Âu Mỹ và bỏ Karl Marx hết rồi, chả ảnh hưởng gì đâu…nhưng nghe ngứa tai lắm. Chủ yếu, bộ vô giáo dục sợ đưa tin về mấy bài làm, bài toán và lời phê vớ vẩn của họ, nghe quê lắm…
– Mai mốt sẽ đến luật, muốn Rửa tội cho con vào đạo Công Giáo thì phải đợi đến 7 tuổi, hỏi ý nó có đồng ý không đã…
– Thế còn dạy nói, thì phải đợi đến 9 tuổi, hỏi nó thích học tiếng Việt hay tiếng Tàu, lỡ nó thích tiếng Tàu hơn thì sao, rồi hẵng dậy…
– Nếu bú sữa, thì phải hỏi coi nó thích bú sữa mẹ hay sữa cô gái Hà Lan đã…
– Cuối cùng, là khi đẻ, phải hỏi nó thích chọn giới tính gái hay trai mới được…không thì nguy to…
Thế là hết phim…