Mẹ và Bé Shop Uncategorized Theo phong cách học được của ông Long Nguyen tôi xin phép không làm mất thời gian của các anh/chị bằng cách nói bài này là của mình

Theo phong cách học được của ông Long Nguyen tôi xin phép không làm mất thời gian của các anh/chị bằng cách nói bài này là của mình

39 Comments

Theo phong cách học được của ông Long Nguyen tôi xin phép không làm mất thời gian của các anh/chị bằng cách nói bài này là của mình. Tôi cũng sẽ không nói bài này là về cách nhìn ra việc phát triển doanh số dựa vào năng lực nội tại của doanh nghiệp! 🙂

39 thoughts on “Theo phong cách học được của ông Long Nguyen tôi xin phép không làm mất thời gian của các anh/chị bằng cách nói bài này là của mình”

 1. Long Nguyen says:
  1. Do Xuan Tung says:
 2. Long Nguyen says:
 3. Do Xuan Tung says:
 4. Tuan Thai Tu says:
  1. Do Xuan Tung says:
 5. Nguyễn Thanh Tùng says:
  1. Do Xuan Tung says:
 6. Nguyễn Thanh Tùng says:
 7. Do Xuan Tung says:
 8. Giang Hoang says:
  1. Do Xuan Tung says:
 9. Giang Hoang says:
 10. Long Nguyen says:
 11. Do Xuan Tung says:
 12. Le Xuan Vu says:
 13. Hà Minh Toản says:
  1. Do Xuan Tung says:
 14. Long Nguyen says:
 15. Le Xuan Vu says:
 16. Long Nguyen says:
 17. Le Xuan Vu says:
 18. Trần Đức Lợi says:
  1. Do Xuan Tung says:
 19. Trần Đức Lợi says:
 20. Do Xuan Tung says:
 21. Trần Đức Lợi says:
 22. Do Xuan Tung says:
 23. Long Nguyen says:
 24. Trần Đức Lợi says:
 25. Trần Đức Lợi says:
 26. Do Xuan Tung says:
 27. Trần Đức Lợi says:
 28. Do Xuan Tung says:
 29. Do Xuan Tung says:
 30. Trần Đức Lợi says:
 31. Do Xuan Tung says:
 32. Trần Đức Lợi says:
 33. Do Xuan Tung says:

Comments are closed.