Mẹ và Bé Shop Uncategorized Tại vì anh đã yêu em

Tại vì anh đã yêu em

4 Comments

Tại vì anh đã yêu em, nên chờ đợi trái tim em ghé thăm…từng ngày anh vẫn bên em hy vọng một mai em sẽ nói tiếng yêu, dù rằng một người là cơn gió thoáng qua, gió mang theo chiếc lá là anh mãi xa lìa cây, vì chờ mong cây nói lời yêu lá một ngày…!!!

4 thoughts on “Tại vì anh đã yêu em”

  1. Anonymous says:
    1. Anonymous says:
    2. Anonymous says:
  2. Anonymous says:

Comments are closed.