Mẹ và Bé Shop Uncategorized Stt1: Chuyện của người khác thì làm quân sư

Stt1: Chuyện của người khác thì làm quân sư

6 Comments


1  
Stt1: Chuyện của người khác thì làm quân sư, giải quyết nhanh gọn lẹ lắm, tới chuyện của mình thì loay hoay mãi không ra lối!
Stt2: Một lần nữa cơn thèm khát được trắng như tuyết lại trỗi zậy, ngay lúc này! >< :))
Stt3: Phải chăm chỉ tập luyện, phải đẹp, đẹp hơn nữa, đẹp mãi mãi, đẹp zĩnh ziễn, đẹp đến mọc nanh mọc sừng zẫn còn đẹp…thì mới được yêu ^^! :)))

6 thoughts on “Stt1: Chuyện của người khác thì làm quân sư”

  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
    1. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
    1. Anonymous says:
  4. Anonymous says:

Comments are closed.