Mẹ và Bé Shop Uncategorized Sau mấy hôm buồn rũ rượi về lòng người

Sau mấy hôm buồn rũ rượi về lòng người

18 Comments

Sau mấy hôm buồn rũ rượi về lòng người, mình quyết định ko phí thêm thời gian nữa! Có buồn cũng phải đến Paris, Abu dhabi hay Santorini mà buồn! Quyết ko ngồi bên vệ đường gặm chân gà hít bụi!
Ngoài kia đầy hoa thơm trái ngọt, sao cứ ngồi trong xó mà thương khóc mấy quả nho khô, nhể!

18 thoughts on “Sau mấy hôm buồn rũ rượi về lòng người”

 1. Tran Huong Linh says:
  1. Hoa Nguyen says:
 2. Hoang Quynh Trang says:
  1. Hoa Nguyen says:
 3. Hoang Quynh Trang says:
 4. Quynh Anh Phan says:
  1. Hoa Nguyen says:
 5. Tran Huong Linh says:
 6. Hoa Nguyen says:
 7. Le Anh Phuong says:
  1. Hoa Nguyen says:
  1. Hà Quang Phương says:
 8. Dinh Viet Hai says:
  1. Hoa Nguyen says:
 9. Dinh Viet Hai says:
 10. Quynh Anh Phan says:

Comments are closed.