Mẹ và Bé Shop Uncategorized Sau khi Liên Xô sụp đổ

Sau khi Liên Xô sụp đổ

45 Comments

Sau khi Liên Xô sụp đổ, nhà văn Xô-viết Albert A. Likhanov 8 năm không viết được một cái gì. Ông chỉ viết lại khi nhận ra rằng, những gì đã qua, không bao giờ quay lại.
Cảm nhận ở những gì ông nói chất chứa những mâu thuẫn bên trong của những người sống từ thời Xô-viết sang CNTB hoang dã, giữa một bên là việc không thể phản bội quá khứ với một bên là việc buộc phải sống tiếp với dòng đời.
Ảnh: Nhà văn và bìa cuốn “Ông tướng của tôi” bản tiếng Anh.

45 thoughts on “Sau khi Liên Xô sụp đổ”

 1. Tuyen Nguyensy says:
  1. Thích Phúc Lai says:
  1. Thích Phúc Lai says:
 2. Thoa Trinh says:
  1. Thích Phúc Lai says:
 3. Thoa Trinh says:
 4. Thích Phúc Lai says:
 5. Thoa Trinh says:
 6. Thích Phúc Lai says:
 7. Thoa Trinh says:
 8. Nguyễn Đức Lam says:
  1. Thích Phúc Lai says:
 9. Thi Vinh Hoang says:
  1. Thích Phúc Lai says:
 10. Thi Vinh Hoang says:
 11. Thích Phúc Lai says:
 12. Thi Vinh Hoang says:
 13. Thích Phúc Lai says:
 14. Ta Quang Dong says:
  1. Thích Phúc Lai says:
 15. Ruth Cherry says:
  1. Thích Phúc Lai says:
 16. Nguyễn Đình Hoè says:
 17. Ruth Cherry says:
 18. Thích Phúc Lai says:
 19. Ruth Cherry says:
 20. Ruth Cherry says:
  1. Thích Phúc Lai says:
 21. Ruth Cherry says:
 22. Thích Phúc Lai says:
 23. Thích Phúc Lai says:
 24. Ruth Cherry says:
 25. Thích Phúc Lai says:
 26. Ruth Cherry says:
 27. Ruth Cherry says:
 28. Thích Phúc Lai says:
 29. Ruth Cherry says:
 30. Thích Phúc Lai says:
 31. Thanh Hải Nguyễn says:
  1. Thích Phúc Lai says:
 32. Khang Linh says:
  1. Thi Vinh Hoang says:
 33. Khang Linh says:
 34. Thích Phúc Lai says:

Comments are closed.