Mẹ và Bé Shop Uncategorized Sau 1 hồi cân nhắc

Sau 1 hồi cân nhắc

0 Comment

Sau 1 hồi cân nhắc, quyết định xem trận Chicken Dunk vs Uncle TO vậy. Trận Hidden Dragons vs Long Biên dù chỉ xem lại nhưng có vẻ hơi 1 chiều
P/S: giá mà bớt mưa gió với công việc thì cũng đã cố ra NTĐ cổ vũ cho a e không chuyên HN :3
See Translation