Mẹ và Bé Shop Uncategorized Sao báo không dám hỏi mấy ông đương chức

Sao báo không dám hỏi mấy ông đương chức

19 Comments

Sao báo không dám hỏi mấy ông đương chức? Lại đi hỏi cụ U90 hết thời, và cũng không biết làm(kinh tế) là thế nào. Sao không dám hỏi thẳng ngoài ông ĐLT, còn ông nào to hơn, kể cả hưu “dám làm, dám chịu trách nhiệm”? Hoặc “ông nào không dám làm, vô trách nhiệm”? Tại sao để cụ nghi ngờ ” bỏ trốn, giả ốm đau”, khinh thường đồng chí của mình thế?

19 thoughts on “Sao báo không dám hỏi mấy ông đương chức”

 1. Đặng Thành Trung says:
  1. Trung Nghia Nguyen says:
 2. Võ Nhai says:
  1. Trung Nghia Nguyen says:
 3. Võ Nhai says:
 4. Trung Nghia Nguyen says:
 5. Anh Dũng Trần says:
 6. Trung Nghia Nguyen says:
 7. Hùng Minh Phan says:
  1. Trần Gia Quốc says:
 8. Long Hoang says:
  1. Viet Phan Thanh says:
 9. Hung Vuduy says:
  1. Vũ Hữu Ước says:
 10. Duc Do Dang says:
  1. Trần Gia Quốc says:
 11. Long Hoang says:
 12. Ly Quoc Huy says:
 13. Trần Gia Quốc says:

Comments are closed.