Mẹ và Bé Shop Uncategorized Sáng nay được anh bạn cùng nhà thông báo cơ số bình gốm sau khi sửa nhà

Sáng nay được anh bạn cùng nhà thông báo cơ số bình gốm sau khi sửa nhà

20 Comments

Sáng nay được anh bạn cùng nhà thông báo cơ số bình gốm sau khi sửa nhà, dọn lên tum chung cư đã “k cánh mà bay” :(!!! có mấy cái bình hoa thôi mà đồng nát ai mua đâu :((
đời sống thật buồn hết từ để tả nên tiếp tục sống ảo vậy!

20 thoughts on “Sáng nay được anh bạn cùng nhà thông báo cơ số bình gốm sau khi sửa nhà”

  1. Thanh Tuyền says:
 1. Hồ Thu Thủy says:
  1. Thanh Tuyền says:
 2. Pham Ngoc Thanh says:
  1. Thanh Tuyền says:
 3. Pham Minh Tham says:
  1. Thanh Tuyền says:
 4. Trần Lệ Hà says:
  1. Thanh Tuyền says:
 5. Thanh Tuyền says:
  1. Thanh Tuyền says:
  1. Thanh Tuyền says:
 6. Ly Ha Nguyen says:
 7. Việt Hòa says:

Comments are closed.