Mẹ và Bé Shop Uncategorized QUẢNG CÁO Ế

QUẢNG CÁO Ế

13 Comments

QUẢNG CÁO Ế
Nấm mèo nấm tuyết nấm đông cô
Kính thưa các loại nấm ” i ” “tờ”
Đến với TRÂM ANH đều có cả
Mắc chi cô bác phải đợi chờ
:))))))))))))))))))
Gái già gái trẻ gái tươi xanh
Kính thưa các chị với các anh
Đến với TRÂM ANH nhiều như nấm
Mắc chi ế chổng mới đi dành
P/S : cảm thấy nhớ nhớ mọi người rồi đấy 😀
See Translation

13 thoughts on “QUẢNG CÁO Ế”

  1. Trần Kim Thoa says:
  2. Huỳnh Văn Thành says:
  3. Huỳnh Văn Thành says:
  4. Huỳnh Văn Thành says:
  5. Huỳnh Văn Thành says:
  6. Út Thanh says:

Comments are closed.