ON BITCOIN

35 Comments

ON BITCOIN.
Chẳng biết thực hư lời các cụ phát biểu ở đây có được dẫn từ nguồn chính xác không, có bị bóp méo ngữ cảnh không, và có bị dịch chữ tác ra chữ tộ không. Nhưng lượm được trên phây cứ lấy về chơi cho vui. Đúng sai không chịu trách nhiệm.
Nhưng giả sử là đúng, thì thấy mỗi cụ Bill Gates là đẳng cấp nhất. Còn cụ Paul Krugman theo chủ nghĩa Keynes vốn đã làm mình ít cảm tình, giờ lại phát biểu thế này thì đúng là buồn hẳn.
Bạn nào có các trích nguồn original các cụ nói gì xin cho links giúp nhỉ! Thanks.
P/S: Trong lúc thế cuộc đảo điên này, ai nói gì về Bitcoin (nói rộng ra là cryptocurrency và nền tảng vận hành của nó) như thế nào, điều đó phản ánh người đó nhận thức thế giới ra sao. Và có thuộc về thế giới này cùng tương lai của nó hay không. Cho nên, hãy nghĩ thấu đáo trước khi phán.

35 thoughts on “ON BITCOIN”

 1. Lê Huy Hòa says:
  1. Nguyen Duc Thanh says:
  1. Tran Ngoc Minh says:
  1. Nguyen Duc Thanh says:
 2. Nham Phong Tuan says:
  1. Nguyen Duc Thanh says:
  1. Chí Long Nguyễn says:
  1. Nguyen Duc Thanh says:
 3. Hoàng Ngọc Khánh says:
 4. Tran Ngoc Minh says:
 5. Tran Ngoc Minh says:
 6. Tran Ngoc Minh says:
 7. Tran Ngoc Minh says:
 8. Tran Ngoc Minh says:
 9. Tran Ngoc Minh says:
 10. Đinh Gia Bảo says:
 11. Bạch Huỳnh Duy Linh says:
  1. Bạch Huỳnh Duy Linh says:
  1. Nguyen Duc Thanh says:
 12. Nguyen Duc Thanh says:

Comments are closed.