Ô

30 Comments

Ô, ô sáng hôm nay quê tôi ra xem
Cô dâu con con y trang mỹ miều
Cô dâu non non dung nhan mặn mà
Chà! Nhà ai có ông rể quý
Chà! Nhà ai có cô dâu hiền
Xôi đầy mâm, cau đầy buồng
Đây niềm vui hiếm hoi ngày cưới…
HẠNH PHÚC NHÉ 2 EM…

30 thoughts on “Ô”

  1. Hường Thu Lã says:
 1. Nguyễn Bích Huệ says:
  1. Hường Thu Lã says:
 2. Oanh Pham says:
  1. Hường Thu Lã says:
 3. Hoàng Huế says:
  1. Lã Quang Vũ says:
 4. Lã Quang Vũ says:
 5. Hoàng Huế says:
 6. Lã Quang Vũ says:
 7. Lã Quang Vũ says:
 8. Lã Quang Vũ says:
 9. Hoàng Huế says:
 10. Lã Quang Vũ says:
 11. Lã Quang Vũ says:
 12. Lã Quang Vũ says:
 13. Hoàng Huế says:
 14. Hoàng Huế says:
 15. Lã Quang Vũ says:
 16. Hoàng Huế says:
 17. Lã Quang Vũ says:
 18. Lã Quang Vũ says:
 19. Hoàng Huế says:
 20. Lã Quang Vũ says:
 21. Lã Quang Vũ says:
 22. Hoàng Huế says:
 23. Lã Quang Vũ says:
 24. Lã Quang Vũ says:
 25. Lã Quang Vũ says:

Comments are closed.