Nói anh nghe

11 Comments


1  
Nói anh nghe , Em đã tìm thấy gì ở tình yêu đó…
Để đang tâm từ bỏ những điều đã từng có cùng nhau …
Em ơi ! Nói anh nghe …..

11 thoughts on “Nói anh nghe”

 1. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 2. Anonymous says:
 3. Anonymous says:
 4. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 5. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 6. Anonymous says:

Comments are closed.