Mẹ và Bé Shop Uncategorized Nhìn từ vụ Cai Lậy

Nhìn từ vụ Cai Lậy

14 Comments

Nhìn từ vụ Cai Lậy, ko phải vàng, USD mà tiền lẻ trong dân mới là thứ còn rất nhiều và chắc chắn có thể huy động dc rất dễ dàng.
Chỉ cần vài trạm thu phí như Cai Lậy, nếu nhà nc quyết tâm cao độ k mất quá nhiều thời gian để đống đó nằm gọn trong… kho
Tết ko in tiền lẻ mag đống đó đi đổi ăn % kha khá :)))) Mỗi tội hơi cực

14 thoughts on “Nhìn từ vụ Cai Lậy”

 1. Đặng Tuấn says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 2. Dung Tran My says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 3. Đặng Tuấn says:
 4. Dung Tran My says:
 5. Thảo Nguyễn says:
 6. Phan Thùy Trang says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 7. Thu Nguyễn says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 8. Phan Thùy Trang says:
  1. Thảo Nguyễn says:

Comments are closed.