Nhiều lúc

0 Comments

Nhiều lúc…ngỡ như đã quên nhau rồi, thế nhưng tiếng mưa từng đêm, dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng…!

1 thought on “Nhiều lúc”

Comments are closed.