Mẹ và Bé Shop Uncategorized “Người có vận mệnh tốt là người ăn nói có chừng mực

“Người có vận mệnh tốt là người ăn nói có chừng mực

2 Comments

“Người có vận mệnh tốt là người ăn nói có chừng mực, mỗi lời nói đều thể hiện là người có đạo đức, họ không dùng ngôn từ mạnh để phê phán, chê bai người khác, không dài dòng nói từ chuyện nọ sang chuyện kia, không kể công của bản thân mình sau khi đã giúp ai đó. Lời nói của họ luôn chân thành, với tâm ý động viên, khích lệ người khác”.

2 thoughts on ““Người có vận mệnh tốt là người ăn nói có chừng mực”

  1. Henry Pham says:
    1. Trương Như Nguyên says:

Comments are closed.