Mẹ và Bé Shop Uncategorized Người bệnh thì luôn cần 1 Bác Sĩ

Người bệnh thì luôn cần 1 Bác Sĩ

18 Comments


1  
Người bệnh thì luôn cần 1 Bác Sĩ , không những để chửa bệnh mà còn giúp bạn có niềm tin để thoát khỏi bệnh tật … Nhưng đến Bác Sĩ mà còn không tin bạn sẻ khỏi bệnh thì bạn “chết chắc” rồi…..Đắng

18 thoughts on “Người bệnh thì luôn cần 1 Bác Sĩ”

Comments are closed.