Mẹ và Bé Shop Uncategorized Ngồi duyệt và chấm phúc khảo cho Hội diễn văn nghệ trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM bên cạnh là ông anh CT tâm huyết với SV Tăng Quốc Cường

Ngồi duyệt và chấm phúc khảo cho Hội diễn văn nghệ trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM bên cạnh là ông anh CT tâm huyết với SV Tăng Quốc Cường

8 Comments


1  
Ngồi duyệt và chấm phúc khảo cho Hội diễn văn nghệ trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM bên cạnh là ông anh CT tâm huyết với SV Tăng Quốc Cường, các bạn sv GTVT mộc mạc, dễ thương quá chừng!

8 thoughts on “Ngồi duyệt và chấm phúc khảo cho Hội diễn văn nghệ trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM bên cạnh là ông anh CT tâm huyết với SV Tăng Quốc Cường”

 1. Anonymous says:
 2. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
  4. Anonymous says:
  5. Anonymous says:
 3. Anonymous says:

Comments are closed.