Mẹ và Bé Shop Uncategorized Ngoài việc tăng 7kg

Ngoài việc tăng 7kg

41 Comments

Ngoài việc tăng 7kg, đi lại hơi nặng nề, quả mũi toa ra và 2 cái cổ tay đau ê ẩm mỗi lúc ngủ dậy và gõ bàn phím nhiều thì gần như Thị ko có j thay đổi.
Ngày ngày vẫn lạch cạch gõ khoảng 3.000-4.000 chữ bao gồm cả chat chít FB các đồng chí ạ, tính ra trung bình cả năm cũng đc hơn 1 triệu chữ cơ mà

41 thoughts on “Ngoài việc tăng 7kg”

 1. Pham Tuyentpo says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 2. Pham Tuyentpo says:
 3. Bạch Huệ says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 4. Dang Phuong Dung says:
  1. Thảo Nguyễn says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 5. Kieu Cuong says:
 6. Thảo Nguyễn says:
 7. Thảo Nguyễn says:
 8. Bạch Huệ says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 9. Thảo Nguyễn says:
 10. Trà My Vũ says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 11. Thảo Nguyễn says:
 12. Trà My Vũ says:
 13. HaChi Nguyen says:
  1. Thảo Nguyễn says:
  1. Thảo Nguyễn says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 14. HaChi Nguyen says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 15. Hoàng Hạnh says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 16. Vi Đức Thọ says:
  1. Thảo Nguyễn says:
 17. Lương Phương says:
 18. Vi Đức Thọ says:

Comments are closed.