Mẹ và Bé Shop Uncategorized Ngày nào cx nhận đc tnhan khách ib đòi hàng mà sốt hết cả ruột

Ngày nào cx nhận đc tnhan khách ib đòi hàng mà sốt hết cả ruột

3 Comments

Ngày nào cx nhận đc tnhan khách ib đòi hàng mà sốt hết cả ruột
Bên xưởng toàn báo hết hàng ph đợi nên e cũng chưa nhận đc hàng mong mng hết sức thông cảm . Có hàng e giả ngay e cũng k giữ làm gì E còn sốt ruột hơn cả mng ấy…
Em cũng hết sức tạo đkien ứng hết tiền cho mng ko bắt ai ck cọc trc ( trừ món có gtri lớn ) nên mng hết sức thông cảm và ủng hộ e !!!
➰ Ai đặt hàng thì chắc chắn giùm e tránh tình trạng hàng về gọi đthoai ko đc ạ . Những ai đặt 2,3 món thì hàng về đủ e ship 1 thể nhé
See Translation

3 thoughts on “Ngày nào cx nhận đc tnhan khách ib đòi hàng mà sốt hết cả ruột”

  1. Nhật Mai says:
    1. My Hoa Tran says:
  2. Nhật Mai says:

Comments are closed.