Mẹ và Bé Shop Uncategorized Nếu bjo đc chọn lựa 1 lần nữa

Nếu bjo đc chọn lựa 1 lần nữa

4 Comments

Nếu bjo đc chọn lựa 1 lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa…
……………………..
Và nếu bjo e đây đc chết 1lan, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao jo e thấy ân hận, chỉ cần a pt e luôn hằng yêu anh……..
Trích lời: nếu e đc chọn lựa–Lệ Quyên
lề: tự nhiên thấy thích nhạc Lệ Quyên gê

4 thoughts on “Nếu bjo đc chọn lựa 1 lần nữa”

    1. Tran Luong says:
  1. Tran Luong says:

Comments are closed.