Mẹ và Bé Shop Uncategorized Nếu ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu Khí thuê luật sư hàng đầu tham vấn trước khi ký các văn bản

Nếu ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu Khí thuê luật sư hàng đầu tham vấn trước khi ký các văn bản

29 Comments


Nếu ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu Khí thuê luật sư hàng đầu tham vấn trước khi ký các văn bản, quyết định quan trọng, và được luật sư xác nhận, các dự thảo văn bản, quyết định của họ không trái luật, rồi mới ký hay thông qua, thì đâu đến nỗi này!

29 thoughts on “Nếu ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu Khí thuê luật sư hàng đầu tham vấn trước khi ký các văn bản”

 1. Hoang Nguyen says:
  1. Vu Hai Tran says:
 2. Tuan Bui Anh says:
  1. Vu Hai Tran says:
 3. Trần Ngọc Kha says:
  1. Vu Hai Tran says:
 4. Nguyen Son says:
  1. Vu Hai Tran says:
 5. Tuan Bui Anh says:
 6. Vu Hai Tran says:
 7. Trường Bùi Đăng says:
 8. Cuong Nguyễn Huy says:
  1. Vu Hai Tran says:
 9. Cuong Nguyễn Huy says:
 10. Vu Hai Tran says:
 11. Ja-link JP Nguyen says:
  1. Vu Hai Tran says:
 12. Ja-link JP Nguyen says:
 13. Tuan Bui Anh says:
 14. Manh Nguyen Duc says:
 15. Nguyễn Khánh says:
 16. Khanh Vân says:
  1. Vu Hai Tran says:
 17. Nguyễn Leng Keng Keng says:

Comments are closed.