Mẹ và Bé Shop Uncategorized Mừng thượng thọ đại tỉ Lựu Đạn

Mừng thượng thọ đại tỉ Lựu Đạn

11 Comments

Mừng thượng thọ đại tỉ Lựu Đạn!
Chúc đại tỉ mãi lừng lững, vững chãi, hô hố khiến bao zai to phải khiếp sợ! Năm nay không được ở bên nhao nấu nướng, chia tiền, cãi lộn kể cũng buồn phết!
P/s:
Em xin nhắc lại: em phản đối chị dùng từ “trong trắng, thật thà” cho bản thân!

11 thoughts on “Mừng thượng thọ đại tỉ Lựu Đạn”

  1. Lại Phương Thảo says:
 1. Lại Phương Thảo says:
  1. Nguyen Manh Truong says:
 2. Lựu Đạn says:
  1. Lại Phương Thảo says:
 3. Lại Phương Thảo says:
  1. Lựu Đạn says:
 4. Lựu Đạn says:
 5. Lại Phương Thảo says:

Comments are closed.