Mẹ và Bé Shop Uncategorized Một đêm tưng bừng khói lửa của gia đình “Bước Chân 2 Thế Hệ ” với khản giả San Jose

Một đêm tưng bừng khói lửa của gia đình “Bước Chân 2 Thế Hệ ” với khản giả San Jose

4 Comments


1 1 1 1 1  
Một đêm tưng bừng khói lửa của gia đình “Bước Chân 2 Thế Hệ ” với khản giả San Jose , vô cùng nhiệt tình và cực kì dễ thương , xúc động lắm gia đình em tiếp tục cuộc hành trình trên đất Mỹ đây ✈️✈️✈️✈️ Hẹn khán giả Milwaukee ngày mai 21/05 nhé!

4 thoughts on “Một đêm tưng bừng khói lửa của gia đình “Bước Chân 2 Thế Hệ ” với khản giả San Jose”

  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
  4. Anonymous says:

Comments are closed.