Mẹ và Bé Shop Uncategorized Mốt bây giờ là : Thấp

Mốt bây giờ là : Thấp

67 Comments


1  
Mốt bây giờ là : Thấp , tóc ngắn , môi dày , da ngăm , mặt tròn đầy đặn.
Trắng trẻo , cao ráo , 6 packs là xưa rồi.
Ờ ! Tui tự quy định vậy đó !
Ai chịu thì tung tim cho Don , Don đi hát đây !

67 thoughts on “Mốt bây giờ là : Thấp”

 1. Anonymous says:
 2. Anonymous says:
 3. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 4. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 5. Anonymous says:
 6. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 7. Anonymous says:
 8. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 9. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 10. Anonymous says:
 11. Anonymous says:
 12. Anonymous says:
 13. Anonymous says:
 14. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 15. Anonymous says:
 16. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 17. Anonymous says:
 18. Anonymous says:
 19. Anonymous says:
 20. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 21. Anonymous says:
 22. Anonymous says:
 23. Anonymous says:
 24. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 25. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 26. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 27. Anonymous says:
 28. Anonymous says:
 29. Anonymous says:
 30. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
  4. Anonymous says:
  5. Anonymous says:
 31. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 32. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 33. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 34. Anonymous says:
 35. Anonymous says:
 36. Anonymous says:
 37. Anonymous says:
 38. Anonymous says:

Comments are closed.