Mẹ và Bé Shop Uncategorized Mỗi thứ năm là một đề tài đễ chia xẻ với nhau về mọi vấn đề trong cuộc sống

Mỗi thứ năm là một đề tài đễ chia xẻ với nhau về mọi vấn đề trong cuộc sống

8 Comments

Mỗi thứ năm là một đề tài đễ chia xẻ với nhau về mọi vấn đề trong cuộc sống. Lần nầy nói về cách dạy con.tôi giựt mình khi thấy trong quá khứ mình cũng đã sai lầm rất nhiều .cũng may con tôi không hư.
Cám ơn nhà tâm lý Nga đả hết lòng guip các chị em ưlin gở rối những khó khăn giữa mẹ con. Tuyệt vời em Nga ơi.
See Translation

8 thoughts on “Mỗi thứ năm là một đề tài đễ chia xẻ với nhau về mọi vấn đề trong cuộc sống”

  1. Lam Thi Kim Mai says:
    1. Lehang Lizeroux says:
  2. Thuy Duong says:
    1. Lehang Lizeroux says:
  3. Lam Thi Kim Mai says:
  4. Nguyễn Thanh Hương says:
  5. Lam Thi Kim Mai says:
  6. Lehang Lizeroux says:

Comments are closed.