Mẹ và Bé Shop Uncategorized Mọi người nói diễn ở Tân Bình xa quá

Mọi người nói diễn ở Tân Bình xa quá

2 Comments


1  
Mọi người nói diễn ở Tân Bình xa quá , nay nhóm đã có suất ngay tại Quận 1 rồi nè …
✅ ” BAN MAI … VỀ ĐÂU ” … Sẽ được diễn vào 19h50 Thứ 7 ngày 27-5 tại Coffee Open T số 182 Nguyễn Cư Trinh Quận 1 …
✅ Ai muốn biết Ban Mai sẽ về đâu ….hãy liên hệ đặt vé : 0945 444 280 hoặc inbox Mon …

2 thoughts on “Mọi người nói diễn ở Tân Bình xa quá”

  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:

Comments are closed.