Mẹ và Bé Shop Uncategorized Mọi người ko mua hàng bé này giùm Uyên nha

Mọi người ko mua hàng bé này giùm Uyên nha

16 Comments

Mọi người ko mua hàng bé này giùm Uyên nha. Nick ảo, đi phá khách hàng, phá thương hiệu khác rồi bảo là Uyên kêu như thế. Chị nói thẳng e biết nè con ranh con. C mà biết e là ai, c tán phát vỡ mồm nha. Chị đang đóng vai hiền – lương thiện. Đừng để c nổi điên lên là e méo còn cọng tóc nha con ranh.

16 thoughts on “Mọi người ko mua hàng bé này giùm Uyên nha”

 1. Hằng Thanh says:
  1. Phan Phạm Phương Uyên says:
 2. Hải Yến says:
  1. Phan Phạm Phương Uyên says:
 3. Nguyễn Thị Phi Trinh says:
  1. Phan Phạm Phương Uyên says:
  1. Phan Phạm Phương Uyên says:
 4. RuBy Nguyễn says:
  1. Phan Phạm Phương Uyên says:
 5. Nguyễn Mỹ Ảnh says:
  1. Phan Phạm Phương Uyên says:
 6. Nguyễn Thị Phi Trinh says:
 7. Hải Yến says:
 8. Nguyễn Mỹ Ảnh says:

Comments are closed.