Mẹ và Bé Shop Uncategorized Mình cũng từ cái chợ ấy ra

Mình cũng từ cái chợ ấy ra

5 Comments

Mình cũng từ cái chợ ấy ra, làm qua bao bv từ ĐH Y Dược, Columbia Asia, City International Hospital…và nếu có người quen bị bệnh mình vẫn khuyên nên vào ĐH Y Dược, nhưng nếu người thân bị bệnh thì mình vẫn đưa vào cái chợ ấy.
See Translation

5 thoughts on “Mình cũng từ cái chợ ấy ra”

  1. Hương Nguyễn Thị Lan says:
    1. Bình Minh Mưa says:
  2. Hương Nguyễn Thị Lan says:

Comments are closed.