Mẹ và Bé Shop Uncategorized Lớp Diễn Viên K8 hôm nay báo cáo bài thực hành tại lớp với 2 biến đoạn

Lớp Diễn Viên K8 hôm nay báo cáo bài thực hành tại lớp với 2 biến đoạn

0 Comment


1 1 1 1 1  
Lớp Diễn Viên K8 hôm nay báo cáo bài thực hành tại lớp với 2 biến đoạn. Các bạn đã bắt đầu chạm vào được cảm xúc, tâm lý phức tạp của các nhân vật. Hãy tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa các bạn nhé !
Thầy Vũ Minh.
Saigon 06/05/17