Mẹ và Bé Shop Uncategorized Li ti hạt bụi bay bay lạc vào đôi mắt long lanh chợt nhói đau

Li ti hạt bụi bay bay lạc vào đôi mắt long lanh chợt nhói đau

2 Comments


1  
Li ti hạt bụi bay bay lạc vào đôi mắt long lanh chợt nhói đau, giọt mắt li ti rơi rụng…vì bụi đời!
———
Photo by Nguyễn Nhân

2 thoughts on “Li ti hạt bụi bay bay lạc vào đôi mắt long lanh chợt nhói đau”

  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:

Comments are closed.