Mẹ và Bé Shop Uncategorized Lâu lắm rồi mới ngồi ở hàng ghế khán giả để xem chế ấy diễn

Lâu lắm rồi mới ngồi ở hàng ghế khán giả để xem chế ấy diễn

3 Comments


1  
Lâu lắm rồi mới ngồi ở hàng ghế khán giả để xem chế ấy diễn!!! Hôm nay may mắn đc xem vở Cõng Mẹ Đi Chơi!!! Dù đã xem nhiều lần nhưng vẫn cứ thấy trông ngóng khi xem vở này …

3 thoughts on “Lâu lắm rồi mới ngồi ở hàng ghế khán giả để xem chế ấy diễn”

Comments are closed.