Kịch bản:

37 Comments


Kịch bản:
Tự clone thẻ của mình ra. Xong cầm thẻ chính ra 1 ATM nào đó bấm sao cho nó nuốt thẻ luôn. Rồi để đó 2 tháng không báo ngân hàng.
Đưa thẻ clone cho 1 thằng khác đi rút sạch tiền trong tài khoản.
Sau đó đi kiện ngân hàng, bằng chứng “ngoại phạm” là thẻ vẫn do ngân hàng đang giữ mà tiền thì vẫn bị rút ở ATM.
Trường hợp xấu nhất là NH không đền -> tiền vẫn còn nguyên.
Trường hợp đẹp nhất là NH đền tiền -> Double-up trong vòng 2 tháng.
Ez Money!!!
==========================
Thời buổi này vẫn còn KH dùng ATM / Banking mà không có SMS báo số dư?
Thẻ bị “nuốt” mà không báo NH, để suốt 2-3 tháng mà chỉ rút có 1 lần 4 triệu tại quầy giao dịch, vậy chắc là phải còn tài khoản khác chứ không thì sống bằng gì?
Case này thấy nó vô lý sao ấy 🙂

37 thoughts on “Kịch bản:”

 1. Tran Quang Hanh says:
  1. Vi Khoa Duong says:
 2. Tran Quang Hanh says:
 3. Vi Khoa Duong says:
 4. Tran Quang Hanh says:
 5. Vi Khoa Duong says:
 6. Tran Quang Hanh says:
 7. Vercy Hung Luu says:
  1. Vi Khoa Duong says:
 8. Vercy Hung Luu says:
 9. Thanh Long says:
 10. Vi Khoa Duong says:
 11. Nguyễn Hoàng Khải Vinh says:
  1. Lien Dinh says:
 12. Vercy Hung Luu says:
 13. Lynh Tran says:
  1. Tai Minh Luu says:
 14. Lynh Tran says:
 15. Thanh Do says:
  1. Vi Khoa Duong says:
 16. Thanh Do says:
 17. Nguyễn Việt Hùng says:
 18. Nguyễn Tùng says:
 19. Đỗ Minh Hồ Hải says:
  1. Vi Khoa Duong says:
 20. Tường Lâm Trần says:
  1. Vi Khoa Duong says:
 21. Tường Lâm Trần says:
 22. Đỗ Minh Hồ Hải says:
 23. Tú Trần Anh says:
 24. Tú Trần Anh says:
 25. Tùng Zí says:
 26. Chuyên Thánh Thiện says:
  1. Au Viet Hung says:
 27. Kiet Luong says:
 28. Nguyễn Hải Đăng says:
  1. Vi Khoa Duong says:

Comments are closed.